Sairaanhoitajan vastaanotto

Sairaanhoitajan vastaanotolla kartoitetaan asiakkaan tulotilanne, annetaan tarvittava hoito sekä ohjaus ja neuvonta terveyteen liittyvissä asiakasta askarruttavissa asioissa. Sairaanhoitaja tekee tarvittaessa mittauksia ja pieniä hoitotoimenpiteitä vastaanotolla. Sairaanhoitaja voi konsultoida vastuulääkäriä (mahdollisen konsultaation hinta lisätään palvelumaksuun) tai ohjata asiakkaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanottoon sisältyy mm. sairasvastaanotto esim. flunssa, mahatauti ym. asioissa, joissa tarvitaan hoitajan todistus. Vastaanoton hinta määräytyy kuluneen ajan mukaan 15 min/30min, 15€/25€.

Aikaa varatessa asiakkaan tulee ilmoittaa mitä vastaanoton asia koskee.

Konsultaatio lääkärille, sis. mahdollinen reseptin kirjoitus/uusiminen 25€.

Injektion/rokotteen pistäminen 15 €
Hoitaja pistää lääkärin määräämän rokotteen tai injektion ohjeiden mukaisesti. Rokotuksen jälkeen asiakkaan tulee odottaa apteekin tiloissa mahdollisen yliherkkyysreaktion varalta noin 15 minuutin ajan. Tarvittaessa sairaanhoitaja suorittaa lääkärin konsultaation rokotereseptin saamiseksi. Reseptin konsultointi lisätään palvelumaksuun. Aikaa varatessa tulee ilmoittaa mitä valmistetta tullaan pistättämään.

Korvahuuhtelu 25 €
Sairaanhoitaja tarkastaa korvakäytävät ja tekee korvahuuhtelun. Suositellaan vaikkua pehmentävien korvatippojen käyttöä edeltävästi vaikun pehmentämiseksi. Tarvittaessa toimenpide voidaan uusia.

Korviinkurkistus 5 €
Sairaanhoitaja tarkastaa korvakäytävät mahdollisten tulehdusten, ärsytystilojen tai vaikun toteamiseksi. Tarkastuksen perusteella annetaan jatkohoito-ohjaus.

Hoitosukkien mittaus 15 €
Sairaanhoitaja mittaa ja auttaa valitsemaan ja tilaamaan sopivat lääkinnälliset tukisukat.

Haavahoito
Hoitaja arvioi haavan, tekee tarvittavat pienet toimenpiteet, puhdistaa haavan, vaihtaa sidokset ja antaa ohjauksen haavan hoitamiseksi. Asiakkaalla tulee olla haavanhoitotarvikkeet mukanaan, tai tarvittaessa niistä laskutetaan erikseen. Vastaanoton hinta määräytyy kuluneen ajan mukaan 15 min/30min, 15 €/25 €.

Ompeleiden/hakasten poisto
Sairaanhoitaja arvioi haavan, poistaa ompeleet tai hakaset ja antaa jatkohoito-ohjeet. Vastaanoton hinta määräytyy kuluneen ajan mukaan 15 min/30min, 15 €/25 €.

Kuulokojeen puhdistus 15 €
Sairaanhoitaja puhdistaa kuulokojeen ja vaihtaa tarvittaessa letkun ja paristot. Paristojen hinta lisätään palvelumaksuun.

Verenpaineen mittaus 15 €
Sairaanhoitaja mittaa verenpaineen asiakkaalta kaksi kertaa, jotta tulos on luotettava. Asiakkaan on hyvä tulla odottelemaan noin 15 minuuttia ennen vastaanoton alkamista, jolloin verenpaine ehtii tasaantua ennen mittausta. Raskas liikunta ja eräät nautintoaineet (kahvi, tee, tupakka) saattavat nostaa verenpainetta, joten niiden nauttimista tulee välttää noin 30 minuutin ajan ennen mittausta.

Verensokerin mittaus 15 €

sormenpään verinäytteestä tehtävä määritys (Gluk), joka kertoo verensokeriarvon ottohetkellä, mittaus suositellaan tehtäväksi vähintään 2h aterian jälkeen. Mikäli halutaan mitattavan paastoarvo, tulee olla ravinnotta noin 12h ennen mittausta. Tarvittaessa annetaan ruokavalio- ja jatkohoito-ohjaus.

Muistitesti (MMSE-testi) ja neuvonta 25 €
Sairaanhoitaja tekee MMSE-muistitestin ja ohjaa tuloksen perusteella tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Rokotepaketit
Rokotepaketin hinta koostuu reseptinkirjoituksen hinnasta (konsultaatio lääkärille) 25 €, rokotteen sen hetkisestä hinnasta ja rokotteen pistämisestä 15 €, eli rokotteen hinta + 40 €

Tehosterokotteet
(kun resepti jo on): rokotteen hinta + pistäminen 15 €