Jämsän apteekissa työskentelee osaava joukko terveydenhuollon ammattilaisia. Työ apteekissa on asiakaspalvelua, joten työntekijöiltä vaaditaan hyviä ihmissuhde- ja viestintätaitoja. Lääkkeiden ja lääkehoitojen kanssa työskenteleminen vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Jämsän apteekki on kannustava työyhteisö, jossa tehdään tiimityötä.

Teemme tiivistä yhteistyötä lähialueen terveyskeskusten, kotisairaanhoidon, sairaaloiden, lääkäriasemien ja hoitokotien kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös potilasyhdistykset, lääkeyritykset ja tukkukaupat, sekä alueen koulut ja oppilaitokset. Koululaiset voivat suorittaa TET-harjoittelun meillä ja tutustua erilaisia uramahdollisuuksia tarjoavaan apteekkialaan. Toimimme opetusapteekkina farmasian opiskelijoiden harjoittelujaksoilla. Alamme kehittyy jatkuvasti, joten jokaisen työntekijän tulee kouluttautua ja kehittää osaamistaan myös valmistumisen jälkeen, läpi koko uran.

Haluaisitko liittyä joukkoomme? Jätä avoin hakemus tai hae harjoittelupaikkaa rekrytointilomakkellaamme.

Tässä artikkelissa keskustelemme suomalaisista opiskelijoista, jotka ostavat lääkkeitä verkossa. Tämä on kasvava trendi, joka on lisännyt suosiotaan Suomessa spurdomarket onion, ja on monia syitä, miksi se on houkutteleva vaihtoehto suomalaisille. Tutkimme Suomen pimeän verkon maailmaa ja sitä, miten suomalaiset ostavat sieltä lääkkeensä.

Apteekkari

Apteekkari on yrittäjä ja johtaa yritystä eli apteekkia. Apteekkarin työssä yhdistyvät asiakaspalvelun kehittämisen lisäksi vastuu yrityksen taloudesta ja henkilökunnasta. Apteekkari päättää henkilökunnan vastuualueiden jaosta ja työtehtävistä sekä toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja yhteistyökumppanien kanssa. Apteekkariksi ryhtyminen edellyttää proviisorin tutkintoa.

Jämsän Apteekin apteekkari on Lippe Keskinen
lippe.keskinen@jamsanapteekki.fi

Proviisori

Proviisori on esimies ja lääkkeiden sekä lääkehoitojen asiantuntija. Apteekissa proviisori osallistuu farmaseuttien tavoin asiakaspalveluun, mutta usein pääpaino on esimies- ja suunnittelutehtävissä.

Proviisori toimii henkilökunnan esimiehenä tukien heitä heidän työssään. Proviisori suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä, huolehtii töiden organisoinnista ja henkilökunnan ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Proviisorit neuvottelevat yhteistyökumppaneiden kanssa ja käyvät pitämässä luentoja esimerkiksi potilasyhdistyksille.  Proviisorin työ vaatii jatkuvaa kouluttautumista, alan kehityksen seuraamista ja hyvää kykyä pitää langat käsissä tiukoissakin tilanteissa.

Farmaseutti

Farmaseutin työ on vastuullista ja monipuolista asiakaspalvelutyötä. Farmaseutti on asiakkaalle tärkeä puolueettoman lääketiedon lähde ja lääke- ja itsehoidon asiantuntija. Farmaseutin tärkein työtehtävä on tukea asiakasta hänen lääkehoitojensa onnistumiseksi. Farmaseutilla on asiantuntemusta siitä, kuinka lääke vaikuttaa ja kuinka lääkettä tulisi käyttää ja säilyttää turvallisesti.

Farmaseutin työ apteekissa edellyttää korkeakoulututkinnon tuomaa vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden lukuisista vaikutuksista ihmiseen sekä muuhun terveydentilaan ja lääkitykseen. Farmaseutilla on laaja tietämys erilaisista sairauksista ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Farmaseutilla on taito soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön ja viestiä asioita selkeästi.

Kaikkiin työssä eteen tuleviin tilanteiseen ei aina voi valmentautua opintojen kautta. Silloin tarvitaan nopeaa hahmotuskykyä, hyviä tiedonhankintataitoja sekä jatkuvaa kouluttautumista oman ammattitaidon ylläpitämiseksi. Farmaseutin työnkuva kehittyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Yhä useammin farmaseutin tehtäviin kuuluu myös erilaisten lääkehoitoja tukevien palvelujen tarjoaminen, kuten lääkityslistan päivitys, lääkehoidon arviointi tai annosjakelu. Farmaseutilla voi olla vastuualueena myös esimerkiksi apteekin lääkitysturvallisuustyö. Farmaseutti osallistuu apteekin markkinointiin, kampanjoiden suunnitteluun, verkkopalvelutoimintaan ja asiantuntijasisällön tuottamiseen sosiaaliseen mediaan ja muihin kanaviin.

Lääketeknikko, tekninen työntekijä

Lääketeknikko on lääkealan perustutkintonimike. Meillä toimitaan samoissa tehtävissä teknisenä työntekijänä myös esimerkiksi kaupan alan koulutuksella merkonomista tradenomiin.

Lääketeknikko on apteekin moniosaaja, jonka työ apteekissa on hyvin monipuolista. Työnkuva vaihtelee työntekijän vahvuuksien ja erityisosaamisen perusteella. Lääketeknikot huolehtivat esimerkiksi apteekin lääkevarastosta ja -logistiikasta, laskutuksesta, verkkokauppatilausten vastaanottamisesta ja lähettämisestä, lääkekuljetuksista, kirjanpitoaineistojen valmistelusta ja arkistoinnista. Lääketeknikko toimii myös asiakaspalvelussa kassalla. Lääketeknikko voi osallistua markkinointiin ja sisällön tuottamiseen apteekin sosiaalisen median kanaviin. Lääketeknikon työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä hypätä joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan.

Apteekkiemäntä

Apteekkiemäntä huolehtii apteekin siisteydestä ja valmistaa henkilökunnalle maittavan lounaan.